"Grøn Kirke"

Kirkerne i Hundige og Kildebrønde er ”Grøn Kirke” 

Som Grøn Kirke er vi nu sat på Danmarkskortet over grønne kirker og er tilsluttet netværket af grønne kirker i Danmark.

At være Grøn Kirke indebærer, at vi som kirke arbejder bevidst og målrettet i forhold til miljø og energi. Som Grøn Kirke er vi bl.a. med til at vise taknemlighed, respekt og omsorg for Guds skaberværk. Samtidig kan en større omtanke i forbruget af ressourcer og mindre belastning af omgivelserne givetvis betyde, at vi sparer penge, som kan bruges til kirkens liv og vækst.

Som Grøn Kirke sætter vi bl.a. fokus på affaldssortering, at anvende papir, der er miljøcertificeret og/eller genbrugspapir, kompostere affald, aflevere papir, glas og metal til genbrug samt levere toner- og printerpatroner til godkendt modtagelse.

Vi prioriterer lavt energiforbrug og god brændstoføkonomi og foretager løbende en energiøkonomisk gennemgang af kirkens bygninger. Bl.a. har vi i 2011 udskiftet fyret i Hundige Kirke til et moderne gasfyr.

For at spare på elektriciteten er der installeret automatiske tænd og sluk anordninger på toiletterne, så lyser kun er tændt, når toiletterne bruges. Endvidere er der brugt sparepærer de steder, hvor det er muligt. I Hundige Kirke har vi etableret en ny belysning i kirken, og også her kan lyset dæmpes og der anvendes energisparepærer, og derved spares der strøm, samtidig med at der kommer mere lys.

Også kirkegården i Kildebrønde er med i Grøn Kirke ordningen, bl.a. med affaldssortering, kompostering af løv samt ukrudt fjernes mekanisk i stedet for at bruge sprøjtemidler.

Du kan læse mere om Grøn Kirke på www.gronkirke.dk