Diakoni

Diakoni er kirkens omsorgsarbejde.

Udgangspunktet er Jesu lignelse om Den barmhjertige samarationer. En mand bliver slået ned, og Jesu understreger, at den, som går forbi har til opgave at hjælpe ham, som er i nød. Lukas evangeliet 10.25-37 

Besøgstjeneste, væresteder og sorggruppe er forskellige former for kirkens diakoni.

Sognets tidligere sognediakon Hanne Hummelshøj har gennem en periode arbejdet med tanker om, hvordan diakoni forstået som fællesskab kan styrkes og udvikles i kirkens forskellige arrangementer.

Overvejelserne er, om vi ved at flytte fokus fra det organiserede diakonale arbejde til at styrke det uformelle samvær, kan udvikle et større fællesskab blandt deltagerene. Det kan betyde højere livskvalitet og mindsket sygelighed.

På sigt kan det måske også give mod til det mere organiserede frivillige arbejde.

Diakonalt nærvær

Refleksion diakonalt nærvær

Data diakoni

Baggrundmateriale diakoni