Månedsblad

Hver måned udkommer Kirkebladet med oplysninger for to måneder ad gangen. Det kan hentes i kirken eller læses/downloades nederst på siden. 

Har du behov for at får Kirkebladet tilsendt med PostNord bedes du kontakte kirkekontoret på telefon 43 90 55 77 dagligt mellem klokken 10.00 og 14.00.

Desuden findes der diverse foldere vedrørende de enkelte aktiviteter i kirkerne samme sted som Kirkebladet.

Månedsblad juni-juli 2024