Ansatte


 

 

 


 

Kateket Johan Gundelach Rannes

Træffes i Hundige Kirke på tlf. 43 56 53 13 - jgr@kildebr.dk
Fridag: mandag


 

Sognediakon : Ulrikka Pedersen
Træffes bedst onsdag kl. 9-10 og torsdag kl. 9-10 og kl. 13-14

på tlf. 21 18 43 21 - up@kildebr.dk


Organist og pigekorsleder : Vakant


Organist og børnekorslederVakant


 

Kirketjener ved Hundige Kirke:  Anja Ebbesen,
Træffes i Hundige Kirke og på tlf: 5116 9747 - ktj@kildebr.dk
Fridag: mandag


 

Kirketjener ved Hundige Kirke:  Susanne Eghave, 
Træffes i Hundige Kirke og på tlf 21 17 68 80

ktj@kildebr.dk
Fridag: mandag 


Kirketjener ved Kildebrønde Kirke: Steen Jørgensen
Træffes i Kildebrønde Kirke og på tlf 92 43 43 93 

stj@kildebr.dk 
Fridag: mandag Administrationschef:  Axel Busch Rewitz

ræffes i Hundige Kirke på tlf. 43 56 53 18,

mobil 21 45 58 60 -  abr@kildebr.dk

 


Regnskabsfører: Anne-Lise Nielsen, tlf. 24 25 11 51

kirkekassen@gmail.com

Personale på kirkegården : Se her