Ansatte


 

Kateket Johan Gundelach Rannes

Træffes i Hundige Kirke på tlf. 43 56 53 13
jgr@kildebr.dk

Fridag: mandag


 

Sognediakon : Ulrikka Pedersen
Træffes bedst tirsdag kl. 11-12 og torsdag kl. 9-10 og kl. 13-14
på tlf. 21 18 43 21
up@kildebr.dk

 


Organist og pigekorsleder : Organistvikar Esben Gade, tlf. 30 78 79 64. E-mail: esben.h.gade@gmail.com


 

Kirketjener ved Hundige Kirke:  Anja Ebbesen,
Træffes i Hundige Kirke og på tlf. 51 16 97 47
ktj@kildebr.dk

Fridag: mandag


 

Kirketjener ved Hundige Kirke:  Susanne Eghave, 
Træffes i Hundige Kirke og på tlf. 21 17 68 80
ktj@kildebr.dk

Fridag: mandag 


Kirketjener ved Kildebrønde Kirke: Steen Jørgensen
Træffes i Kildebrønde Kirke og på tlf: 92 43 43 93 
stj@kildebr.dk 

Fridag: mandag Administrationschef:  Axel Busch Rewitz
Træffes i Hundige Kirke på tlf. 43 56 53 18,
mobil 21 45 58 60
abr@kildebr.dkRegnskabsfører:  Anne-Lise Nielsen
tlf. 24 25 11 51
kirkekassen@gmail.com