Faderskab og forældremyndighed

For forældre, der ikke er gift, skal anmeldelse af faderskab og fælles forældremyndighed ske til kirkekontoret, indenfor 28 dage efter fødslen, ved at anmelde dette på Borger.dk

Anmeldelse af faderskab og fælles forældremyndighed, inden fødslen – eller senere end 28 dage efter fødslen – kan kun ske til Familieretshuset.

Efter barnet er født, skal, den af Familieretshuset anerkendte anmeldelse af faderskab og fælles forældremyndighed, afleveres til kirkekontoret inden for 28 dage efter fødslen. Sker dette ikke, skal der indgives ny anmeldelse af faderskab og fælles forældremyndighed. Denne anmeldelse vil i så fald blive sendt direkte til Familieretshuset.

Man kan læse mere herom på Familieretshusets hjemmeside.