Dåb og navngivning

Barnet skal have et navn i løbet af de første 6 måneder efter fødslen. Navngivning kan enten ske ved henvendelse om navngivning til kirkekontoret - eller ved dåb.

Ved dåb optages barnet som medlem af Den danske Folkekirke.

Dåb kan sagtens finde sted efter barnets første 6 måneder, blot der er indgået aftale derom, eller barnet er blevet navngivet indenfor tidsfristen.

Hvis man ønsker sit barn døbt i et andet sogn indenfor Folkekirken, skal man henvende sig til det pågældende sogns kirkekontor eller sognepræst.

Dåb og/ eller navngivning kan også foretages af andre anerkendte trossamfund eller frimenigheder.

Aftale om dåb eller navngivning kan først træffes efter barnets fødsel.

I Hundige-Kildebrønde Sogn kan man almindeligvis blive døbt:
- på søndage og helligdage i forbindelse med den almindelige gudstjeneste
- om lørdagen i Hundige eller Kildebrønde Kirke ved en dåbsgudstjeneste


Kontakt Kirkekontoret og hør nærmere!