Koncerter og Musikgudstjenester

Med mellemrum holder vi koncerter og musikgudstjenester med levende musik i sognets kirker. Musikgudstjenester er gudstjenester, hvor formen er friere, og hvor der kan skabes tæt forbindelse mellem tekster og musik, omkring et kirkeligt emne eller tema. Teksterne kan være bibelske eller hentet fra digte eller prosastykker, der belyser den særlige stemning eller temaet den pågældende dag.