Anmeldelse af fødsel

 

Fra gammel tid har det været sådan, at kirken registrerer alle nyfødte børn i Danmark.

En fødsel anmeldes direkte af jordemoderen til kirkekontoret, så i det forhold skal forældrene ikke foretage sig noget.

Er forældrene ikke gift, men ønsker fælles forældremyndighed over barnet, skal Omsorgs- og ansvarserklæringen anmeldes senest 28 dage efter fødslen, på Borger.dk

Læs mere her