Datoer for menighedsrådsmøder

Hundige-Kildebrønde Sogns menighedsrådsmøder er offentlige.

Det ordinære menighedsrådsmøde, afholdes generelt 3. tirsdag i hver måned klokken 17:00. På møderne kan forekomme lukkede punkter, hvor offentligheden er nødsaget til at forlade lokalet.
Ingen møder i juli og december.

Menighedsrådsmøderne afholdes som udgangspunkt i menighedssalen i Hundige. Når omstændighederne tillader det, afholdes møderne i maj og august i Kildebrønde Gammel Skole - dette vil fremgå af indkaldelsen, som findes her på hjemmesiden.

Forretnings- og økonomiudvalget (FØU) mødes generelt første tirsdag i hver måned, klokken 17:00 og tilrettelægger det kommende menighedsrådsmøde.

Det lovpligtige menighedsmøde afholdes i løbet af efteråret i forbindelse med en højmesse i Hundige Kirke/menighedssal.

Ovenstående er vedtaget af menighedsrådet november 2020

Adresser:
Menighedssalen i Hundige Kirke, Eriksmindevej 20 2670 Greve
Kildebrønde Gammel skole, Byvejen 2 Kildebrønde 2670 Greve

 

   Menighedsrådsmøder