Hundige-Kildebrønde Sogns Pigekor

Pigekoret synger ved de mange konfirmationer og højtider i sognet og medvirker ved de fleste gudstjenester på søndage og helligdage i de to kirker. Desuden ved nogle koncerter og musikgudstjenester, og med mellemrum deltager koret i projekter, korstævner, kurser og korlejre andre steder i indland og udland.

Se meget mere om Hundige-Kildebrønde Sogns Pigekor på korets egen hjemmeside www.pigekor.dk