Hundige-Kildebrønde Sogns Pigekor

Pigekoret synger ved de mange konfirmationer og højtider i sognet og medvirker ved de fleste gudstjenester på søndage og helligdage i de to kirker. Desuden ved nogle koncerter og musikgudstjenester, og med mellemrum deltager koret i projekter, korstævner, kurser og korlejre andre steder i indland og udland.

Hør mere om pigekoret hos organisvikar og pigekorsleder Esben Gade, tlf. 30 78 79 64. E-mail: esben.h.gade@gmail.com