Indmeldelse eller udmeldelse

Hvis du ønsker at melde dig ind i Folkekirken, kan dette ske ved dåb eller ved optagelse i Folkekirken på baggrund af dåb i et andet kristent trossamfund.

Ønsker du derimod at genindtræde i Folkekirken, skal du have en uformel samtale med en præst.

Udmeldelse kan ske ved personlig henvendelse til kirkekontoret, medbringende en skriftlig henvendelse, samt mod forevisning af legitimation. Efterfølgende vil den kirkebogsførende sognepræst, tage stilling til anmodningen.

Kontakt i alle tilfælde kirkekontoret for at aftale nærmere.