Indmeldelse eller udmeldelse

Hvis du ønsker at melde dig ind i Folkekirken, kan dette kun ske ved dåb.

Ønsker du derimod at genindtræde i Folkekirken, skal du have en uformel samtale med en præst.

Udmeldelse sker ved personlig henvendelse på kirkekontoret med en skriftlig henvendelse, samt forevisning af legitimation.

Kontakt i alle tilfælde kirkekontoret for at aftale nærmere.