Faderskab og forældremyndighed

For forældre, der ikke er gift, kan anmeldelse af faderskab og fælles forældremyndighed ske til kirkekontoret indenfor 14 dage efter fødslen ved indsendelse af en Omsorgs- og ansvarserklæring.
Anmeldelse af fælles forældremyndighed senere end 14 dage efter fødslen kan kun ske til Statsforvaltningen.

Nærmere oplysning om, hvem der kan eller bør indgive omsorgs- og ansvarserklæring kan findes på www.personregistrering.dk